EASY FAST DIRECT INJECTION 4 SILINDIR LPG

EASY FAST DIRECT INJECTION sistemi birbaşa benzinlə işəyən 2-4 silindrli avtomobillərin qaz rejiminə keçidi üçün işlənib hazırlanmışdır. Benzin forsunkalarının qurunması və emulyasiyası bu cür sistemə olan mühüm tələblərdəndir. Bu məsələləri həll etmək və idarəetmədən maksimum həzz alınmasını təmin etmək üçün bütün lazımi laboratoriya və yol sınaqları aparılmışdır.

1 Buxarlandırıcı reduktor: qazı maye halından qaz halına keçirir, təzyiqi azaldır.

Filtr: qazı aşqarlardan təmizləyir, qaz temperaturunu və təzyiqini, həmçinin kollektordakı təzyiqi ölçür.

İnjektor reykası: qazın hər bir silindrə ötürülməsi üçün nəzərdə tutulub.

Yanacaq dəyişdiricisi: qaz rejimindən benzin rejiminə və əksinə keçməyi təmin edir, balondakı qazın səviyyəsini göstərir.

Qaz idarəetmə bloku: müxtəlif datçiklərdən siqnallar alır, ötürülmə üçün lazım olan qaz miqdarını müəyyən edir.

Doldurucu qurğu: balonun doldurulması üçün nəzərdə tutulan qurğu.

Propan balonu: qazın saxlanması üçün nəzərdə tutulub.

Multiklapan: yanacaq doldurulmasına xidmət edir və onun geri qayıtmasının qarşısını alır, səviyyə indikatorundan və təhlükəsizlik qurğusundan ibarətdir.