305 III SİLİNDİRİK BALONLAR ÜÇÜN MULTİKLAPANLAR

1958: Ottorino Lovatonun ixtirası sayəsində dünyada ilk multiklapan yaradılmışdır.   
Lap əvvəldən o qazın baka düzgün şəkildə doldurulması üçün işlənib hazırlanmışdır. Daha sonra digər müxtəlif klapanlar əlavə edilmişdir ki, bu da Multiklapan adını formalaşdırmışdır.       

ECE 67R-01 son avropa normativlərinə cavab verən Lovato multiklapanları yüksək təzyiq klapanları, istilik klapanı, artıq sərfiyyat klapanı, giriş əks klapanı, sərfiyyat elektromaqnit klapanı və balon 80% dolduqdan sonra doldurulma zamanı yanacaq ötürülməsini kəsən, balonun doldurulma məhdudlaşdırıcısı ilə təchiz edilib       

Əlçatan modellər         

30° silindrik balonlar üçün multiklapan: 200 - 244 - 270 - 300 - 315 – 36