Missiya və Vizyon

Missiya və Vizyon

MİSSİYA
Həyatın yaxşılaşdırılması və planetin təmizliyinə nail olmaq məqsədilə biz insanlara öz avtomobillərində ağıllı, icraçı və etik məhsullarımızdan istifadə etmək şəraitini yaradırıq   

GÖRÜNÜŞ
Hər bir mühərrikin davamlı olduğu planetdə yaşayın

BİZ TƏBİƏTƏ İNANIRIQ
Biz hesab edirik ki, mobillilik sahəsində əsl novatorluq təbiətlə sərbəst və harmonik dialoqun qurulmasından ibarətdir.

GÜC
Biz öz sistemlərimizi ən yaxşı çıxışlarla təhlükəsiz səyahətlər arasındakı ideal xülasə kimi istehsal edirik.

QƏNAƏT
Biz, sistemlərimizi seçən hər bir kəs üçün gündəlik, real və konkret qənaətin mövcudluğuna zəmanət veririk.